svirreflue.jpg
 
Spinnrovkvalster (Phytoseiulus persimilis)

Spinnrovkvalster (Phytoseiulus persimilis) är det primära valet till bekämpning av spinnkvalster. De fungerar ypperligt under rätt förhållanden.


Biologi

Spinnrovkvalstret är verksamt vid cirka 15-35°C men fungerar optimalt vid 18-27°C och en relativ luftfuktighet över 60%. Vid temperaturer över 24°C fördubblas rovkvalstrens antal på ett par dagar och vinner som regel alltid över spinnkvalstren vid rätt klimatförhållanden.

 

Spinnrovkvalstret, som bara kan överleva på växthusspinnkvalster, är naturligt förekommande i subtropiska klimatzoner och kan därför inte överleva vintern under nordliga förhållanden.

 

Rovkvalstren hämmas av svavel.

 

Produktbeskrivning
Spinnrovkvalster säljes i antal om 500, 2000 eller 10000 stycken i flaska med granulat (vermikulit) eller med sågspån.

 

Användning
Spinnrovkvalstret används primärt på växter med begynnande angrepp av spinnkvalster. Kan även användas förebyggande i kulturer med generell förekomst av spinnkvalster.

 

Duscha eller sprita plantorna innan utsättning. Granulatet med spinnrovkvalstren fördelas på de angripna växterna samt i något lägre antal på de intillstående växterna. Placera också själva flaskan och locket på växten.

 

1000 stycken kan "klara av" ett angrepp av spinn på ett område motsvarande 3-4 A4-ark.

 

Vid förebyggande utsättning används 1-5 spinnrovkvalster/m² vid varje utsättning. Fördela då granulatet jämnt över växterna på hela arealen, varje till varannan vecka. Bioboxar kan också användas på höga växter.

 

Förvaring
Spinnrovkvalstret bör sättas ut omedelbart efter mottagandet, men kan i nödfall förvaras någon dag i kyl vid 6-8°C.

 

Försäljning till privatkunder - http://www.nyttodjur.se/


 

rovmide_spind.jpg
Rovkvalster (t.v.) angriper spinnkvalster.


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige