liljebiller2.jpg
 
NemaTop mot öronvivellarver

Efter utvattningen av produkten, söker sig nematoderna själv runt i jorden efter öronvivellarver att parasitera. När en larv är funnen, infekteras den av nematoder och dör.

 

Infekterade larver blir murstensröda. Den döda larven fungerar nu som ett slags hölje för uppförökning av nya nematoder. Dessa nematoder kan bara leva av insektslarver och skadar därmed inte växten.

 

Behandling
Vatteninnehållet i jorden bör inte vara för lågt, eventuellt kan uppvattning ske innan behandling. Dock inte för mycket, jorden ska vara fuktig men inte blöt.


Nematoderna i NemaTop är aktiva vid jordtemperaturer på 12-30°C. I detta intervall kan de överleva 2-3 veckor utan en värd. Över 30°C dör nematoderna och vid 0-12°C går nematoderna i dvala fram till dess att temperaturen stiger igen.

 

Är temperaturen 8-12°C kan NemaFelt-nematoder användas i stället.


På friland; behandla på kvällen, då nematoderna är känsliga för UV-ljus. Använd max 5 bar tryck och filter med min 1 mm maskstorlek. Eftervattna med rent vatten, så att nematoderna tränger djupare ner i jorden.

 

Produktbeskrivning

50 milj. Nematop (Heterorhabditis sp.) till 50-100 .
500 milj. Nematop (Heterorhabditis sp.) till 500-1000 .

Levereras uppblandat i lera, som lätt kan lösas upp och vattnas ut på arealen.


Behandlingstidpunkt

Då det bara är larvstadierna som infekteras av nematoderna, är det viktigt att koordinera behandlingstidpunkten med öronvivellarvens livscykel. På friland kan de behandlas i maj/juni samt i augusti/september.


I växthus med värme kan generationerna överlappa och larver därmed finnas vid flera olika tidspunkter. Töm kruka och titta efter larver vid rotnätet. Puppor (se foto) infekteras inte så lätt. Finner man larver, är det tid att behandla!

 

 


oresnudebiller_livscyklus.jpg

 

Försäljning till privat - www.nyttodjur.se


 

nematoder.jpg
Nematoder.

 

oresnudeblarve_infc.jpg
Den röda larven är infekterad av nematoder.

 

Oeresnudebillelarverogpuppe.jpg
L=larv; P=puppa
copyright Borregaard BioPlant.


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige