liljebiller.jpg
 
Hypoaspis miles

Hypoaspis miles production for EXPORT

 

För närvarande finns en art av det jordlevande rovkvalstret Hypoaspis på den svenska marknaden: Hypoapis miles.


Hypoaspis miles används främst för kontroll av larver av sorgmyggor och vattenflugor samt mot de tripsarter som har puppstadiet på marken eller i jord.

 

Det korrekta släktnamnet är Stratiolaelaps miles.

 

Biologi

Hypoaspis miles som lever i och på jorden, är ett cirka 1 mm långt kvalster och är brunt till färgen som vuxen. Den är vanligt förekommande i hela Europa och är lämplig i många kulturer, där man önskar en etablering av nyttodjur mot diverse skadedjur.

 

Rovkvalstret lever av många olika skadedjur. Däribland larver av sorgmyggor, vattenflugor, tripspuppor samt smådjur som collemboler (hoppstjärtar).

 

Utvecklingen tar cirka två veckor vid 20°C. Det vuxna kvalstret kan leva flera veckor utan föda, men lägger då inga ägg. Normalt lägger Hypoaspis m. 3 ägg/dag. Även kvalstrets nymfstadier är aktiva i bekämpningen av skadedjur.

 

Produktbeskrivning

Jordrovkvalstret Hypoaspis miles levereras i ett papprör i ett medium av fuktig torv, vermikulitblandning och foderdjur till rovkvalstren.

 

Produkten levereras i förpackningar med 2500, 10000, 25000 eller 125000 stycken.

 

Användning

Hypoaspis miles används främst förebyggande i kulturer där sorgmyggor och vattenflugor är ett långvarigt problem problem, samt till hjälp med bekämpning av trips i puppstadiet.

 

Rovkvalstret bör sättas ut så tidigt som möjligt efter första uppvattning av kulturen och kan med fördel även sättas ut under borden som "städare" mot vattenflugor, sorgmyggor med mera.

 

Som förebyggande används cirka 125 st/. som fördelas jämnt på arealen. På utsatta kulturer används upp till 250-600 st/ (cirka 500 st/m²).

 

Vid utsättning kan produkten blandas med fint torvmaterial, vilket kan underlätta fördelningen.

 

Förvaring

Jordrovkvalstret bör användas strax efter mottagandet. Under en kortare period kan förvaring ske vid 15°C. Undgå kyförvaring!


 

trips_hypo_prod.jpg

 

Hypoapis_miles_LS.jpg
Hypoaspis miles


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige