oeresnudebille.jpg
 
Guldögonslända (Chrysoperla carnea)

Produktblad

 

Guldögonsländelarver används primärt till bekämpning av större kolonier av bladlöss. En guldögonsländelarv kan äta upp till 600 bladlöss under sin levnad och kallas därför för bladluslejon. Larven kan konsumera diverse andra skadedjur, som till exempel vissa arter av ulllöss och trips.

 

Användning

Guldögonsländelarverna fördelas på 'hotspots' av bladlusangrepp. De fungerar bäst i låga kulturer, då de annars kan falla av höga stänglar.

 

Antalet vid utsättning beror mycket på hur kraftigt bladlusangreppet är. Som utgångspunkt används 10-50 st/.

 

Ägg av guldögonsländelarver kan också användas, antingen genom att "strössla" ut dem eller som förebyggande utsättning med skumspruta.

 

Förpackning

Levereras som 1000 stycken eller 10000 stycken lösa i bovete eller 500 stycken i wellpapp med celler till var guldögonsländelarv.

 

De kan också fås i äggstadiet med 10000 stycken per förpackning.

 

Förvaring

Används direkt vid mottagandet, i nödfall kan man förvara dem ett par dagar vid 8-10oC.


 

guldoejelarve2.jpg

 

 

guldoejelarve.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige