liljebiller3.jpg
 
Andersoni-rovkvalster

Produktblad

 

Andersoni-rovkvalstret (Amblyseius andersoni) är ett litet brun-beiget rovkvalster. Utseendet påminner om tripsrovkvalster. Den har god effekt mot växthusspinnkvalster (Tetranychus u.) och citrus- och fruktträdsspinnkvalster (Panonychus sp.).

 

Rovkvalstret är aktivt vid cirka 6-38°C och kan därmed användas i kallväxthus och på friland tidigt på våren (obs: det måste vara frostfritt).

 

Andersoni påminner mycket om Californicus-rovkvalstret; den är under normala förhållanden inte lika effektiv som spinnrovkvalstret (Phytoseiulus p.) för att bekämpa ett etablerat angrepp av växthusspinnkvalster (Tetranychus u.).

 

I gengäld kan Andersoni klara sig en längre tid i en kultur med lågt antal spinnkvalster. Detta på grund av att den har ett bredare födospektrum. Den kan livnära sig på till exempel citruskvalster, fruktträdskvalster, toppskottskvalster, fjärilsägg, pollen, svampsporer och i mindre grad mjöllöss och tripsnymfer.

 

Vid ett lågt antal spinnkvalster i en kultur, kan det därför vara en fördel att använda Andersoni som förebyggande utsättning (20-100st/kvm). Om man har konstaterat fläckar med spinn, bör det komplettras med spinnrovkvalster (Phytoseiulus persimilis) i "fläckarna".

 

Andersoni trivs speciellt bra i rosor.

 

Vid låg luftfuktighet (under cirka 50% RH) skadas Andersoni-rovkvalstrets ägg, men de klarar låg fuktighet bättre än de vanliga spinnrovkvalsterna. De klarar även ett större temperaturintervall (6-38°C) bättre, och förekomst av svavel.

 

Produktbeskrivning

Andersoni-rovkvalstret säljs i enheter om 10000 st eller 25000 st i flaska med sågspån, samt i 250 st småpåsar med foderkvalster.

 

Förvaring
Andersoni bör sättas ut omedelbart efter mottagandet, men kan i nödfall förvaras ett par dagar i kyl vid 6-8°C.

 

 

 

 © Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige