svirreflue.jpg
 
Madex Top - virus mot äpplevecklare i äpple och päron

Produktblad Säkerhetsdatablad

 

Madex Top innehåller ett selektivt virus mot larver av äppelvecklare och har i flera år använts på stora arealer i bland annat Tyskland, Holland och Schweiz. Viruset angriper endast larver av äppelvecklare, därmed skonas nyttodjuren.

 

För att få god effekt av Madex Top är det viktigt att larven tar upp tillräckligt mycket virus i perioden från kläckning av ägget till dess att den gnager sig in i äpplet. Korrekt behandlingstidpunkt är därför av avgörande betydelse. Följ i första hand prognos och varning genom RIMpro och rådgivningstjänst. Är detta inte möjligt har vi tillsammans med producenten tagit fram en standardstrategi. Båda behandlingsstrategierna och doserna beskrivs längre ned på sidan.

 

Regnr 5603. Cydia pomonella granulovirus, isolat V15, 3E10 viruspartiklar/ml.

 

Övervakning av bekämpningsbehovet och bekämpningstillfället
Följ RIMpros prognos för äggkläckning om den stämmer väl med din odling. Låt mängden fällfångster avgöra bekämpningsbehovet.

 

Kairomonfällor: se instruktioner i separat produktblad.

 

Feromonfällor:

  • Sätt en feromonfälla i varje kant av odlingen ca 10 meter in samt 1(-2) i mitten beroende på fältets storlek. Känner du till hot spots sätter du fällorna där.
  • Sätt dem väl synliga ytterst på en gren i ögonhöjd. Öppningen får inte skymmas av blad.
  • Kontrollera 1 gång/vecka.

 

Vid feromonförvirring använd helst kairomonfällor som vecklarna har lätt att hitta. Fällor i kanten mot den dominerande vindriktningen och/eller skogen är särskilt viktiga då bekämpning kan behövas vissa år om en större mängd parade honor flyger in från omgivningen eller om dofterna blåst bort i en del odlingen under en kritisk period. Lähäckar och tätare placering av feromoner runt odlingen minskar problemet. Feromonfällor är svårare för vecklare att hitta då de luktar samma sak som feromonförvirringen. De bör därför sättas även utanför odlingen.

 

Dosering

400-1200 liter kallt vatten/ha. Lösningen sprutas med fördel på torra blad till droppunkt med fina droppar så att alla blad och äpplen täcks. Madex är inte UV-ljuskänsligt och när medlet torkat på bladen klarar det en del regn. Det är därför viktigare att vid rätt tidpunkt enligt prognosen än att undvika regn. pH i lösningen bör ligga mellan 6-8. Går att kombinera med lösliga svavelprodukter. Blandas inte med medel som innehåller koppar eller låga pH-värden. Madex har ingen karenstid och kan lagras i 5°C  upp till 1 år eller i frys i flera år.

 

Behandlingsstrategi UTAN RIMpro/rådgivningsstjänst

1a behandlingen:

  • När 15 äppelvecklare fångats per vecka och feromonfälla.
  • Invänta en kväll (kl: 20.00) när temperaturen överstiger 15oC (först då börjar äggläggning). Vanligen i början-mitten av juni. Första behandlingen utförs 15 dagar senare. Om vädret blivit kallare vänta istället 20-30 dagar. Dosering 100 ml/ha.

2a-5e behandlingen

  • Utförs med 10 dagar mellanrum. Dosering 50-100 ml/ha. Max 10 behandlingar/år.

 

Behandlingsstrategi MED RIMpro/rådgivningstjänst


1a behandlingen: när de första larverna kläcks.

  • Anpassas till 100 ml/ha när toppen av äggkläckningen nås och kan i övrigt sänkas till 50 ml. Brukar du ha mycket stora angrepp använd högsta dosen vid alla tillfällen.
  • Eller 50 ml/ha: när äggkläckningen är låg under en längre period i början.
  • Om en andra flygning förekommer upprepas bekämpningsstrategin.

Max 10 behandlingar/säsong.

 

Godkännandeinnehavare
Borregaard BioPlant ApS, Helsingforsgade 27 B, DK-8200 Aarhus N, DANMARK.

 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett- och produktinformation före användning.

 

 

 


 

 


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige