liljebiller.jpg
 
BioGro

Plantförstärkande och specialgödning baserat på växtfrämjande bakterier. Till behandling av prydnasväxter, grönsaker, jordgubbar etc. Ger i vissa kulturer bl.a. tomater och Cotoneaster, förbättrad rotväxt veckorna efter behandling.

 

Innehåll

5 liter, Naturliga extrakter och specifika biomolekyler som är utvunnet från kulturer av mikroorganismer.

Mikroorganismer: humusproducerande -, fosfatnedbrytande - och nitrogenfixerande bakterier.

Näringsämne: 11-0-4

Kväve (N)  11%

(Amid 4,8%; Nitrat 3,8%; Ammonium 2,4%);

Kalium (vattenlösligt) 4,1%;

Järn (Fe) 0,5%

Mangan (Mn) 0,1%.

 

Verkningssätt
Näringsämnena och de organiska molekylerna i BioGro stimulerar växten till eget rotanlag. Samtidig koloniserar de växtfrämjande bakterier i BioGro  substratet och bryter ner näringsämnena som kväve och fosfor till att bli mer lättupptagligt. Resultatet är snabbare rotetablering och fler rothår -i synnerhet i sterila växtsubstrater som t.ex. grodan (se foto: rotuveckling i tomater efter 2 behandlingar med BioGro).

 

Dosering

2 liter BioGro/1000 kvm (0,5 liter per bruttokvm). Uppblandas i bevattningsvattnet och tillförs växtsubstratet med t.ex. droppen.

 

Behandlingstidspunkt

Tillförs omedelbart efter rotning. Upprepas 2 gånger med 3 veckors intervall. I sterila substrat upprepas behandlingen härefter var 2:e-3:e månad.

 

Förvaring
Förvaras oöppnad på ett torrt, rent ställe, vid 5 - 15°C, avskilt från livsmedel. Inledande provsprutning på kulturen rekommenderas. Använd skyddskläder, mask och glasögon.
Produkten innehåller inga hälsoskadliga ämnen och det är ingen karens eller negativ effekt på nyttodjur.© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige