liljebiller2.jpg
 
Ferramol Snigel Effekt

Produktblad Säkerhetsdatablad

 

Ferramol är verksam både mot åkersnigel Deroceras reticulatum och "mördarsnigel" Arion lusitanicus.

 

Ferramol är formulerat som ett granulat med regnfasthet i upp till 6 veckor. Det aktiva ämnet är järnfosfat. Järnfosfat förekommer naturligt i jorden.

 

Produkten är tillåten att använda i ekologisk odling.

Växthus
Ferramol är godkänt för användning i växthus. Ferramols regnfasthet är en fördel vid övervattning i växthus.

 

Lantbruk
I vintervete och vinterraps är det i synnerhet åkersnigeln (Deroceras reticulatum), som vållar problem. Ferramol är godkänt till dessa grödor. Försök visar att Ferramol har lika god effekt som Metaldehyd för bekämpning av åkersnigel med samma antal kg/ha.

 

Den godkända doseringen är 25 kg/ha mot åkersnigel, men beroende på antalet sniglar, kommer en dosering i intervallet 10-15 kg att vara tillräckligt.

 

10 kg/ha svarar till cirka 80 granulatkorn /m², vilket bekämpar cirka 80 åkersniglar.

 

Bäst effekt uppnås vid att köra ut Ferramol direkt efter sådd. Det kan dock vara nödvändigt att upprepa applicering av Ferramol på utsatta delar av arealen.

 

Frilandsgrödor
Ferramol är godkänt till användning på friland och rekommenderas att användas med en dosering på 12-25 kg/ha och vid radodling 4-7,5 kg/ha. På friland vattnas grödan ofta och speciellt här är Ferramols regnfasthet en stor fördel.

 

Förpackning
5 kg till 1000


Ferramol_Sverige_10kg.jpg


© Biobasiq Sverige AB

Sofielundsvägen 71   |   21434 Malmö   |   Sverige