liljebiller3.jpg
 
Unicide såpa

Virus, bakterier och svampar, som är dolt i rester av organiskt material är svåra att bryta ner med desinfektionsmedel, då medlen till en viss grad blir inaktiverade av organiskt material.

 

Därför bör glas, bord och utrustning göras grundigt rena innan desinfektion! 
Härtill är Unicide mycket mer effektiv än vanlig såpa.

 

Såpan ska sköljas av helt innan desinfektion, då desinfektionsmedlen bryts ner av såpan.

 

Produkten används primärt vid skumutläggning på inventarier, anläggningar, golv och väggar.

 

Normaldosering:
Unicide HS, blandas med vatten i koncentrationer från 1-3% (0,9 - 2,5 dl. till 10 liter vatten).

Reaktionstid: 5-10 minuter.

Temperatur: Från kallt vatten till 60°C.

Efter avslutad rengöring, ska alla ytor, som kommer i beröring med livsmedel, sköljas av med rent vatten.

Alla ytor ska sköljas innan desinfektion.

Ger ett genomträngande, fint skum, som förlänger reaktionstiden på t.ex. lodrätta ytor. Löser snabbt och effektivt livsmedelsrelaterade föroreningar, häribland proteinavlagringar, fiskslem m.m. Speciellt väl lämpat till mycket nedsmutsiga ytor.

 

Förslutet i originalemballage, plastdunk 12 kg. /1060 kg palltank.

Hållbarhet i koncentrat, minst 13 månader.

 © Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige