oeresnudebille2.jpg
 
Cekocide

Säkerhetsdatablad (Pdf)

 

Baserat på kaliumperoxymonosulfat. Kraftigare verkan än Multicide F, i synnerhet vid rester av organiskt material. Speciellt väl lämpat till droppsystem, då det samtidig bryter ner kalk.

Också väl lämpat till ytor och utrustning.

 

Förpackning

5 kg© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige