liljebiller2.jpg
 
Bencacide+

Säkerhetsdatablad (Pdf)

Ett av de mest effektiva medlen till att desinficera mot virus i tomma växthus mellan två kulturer. Fullständig upptorkning innan växter sätts in i huset!

Sammansättning:

Glutaraldehyd 23%, benzalkoniumklorid 5%, samt ytaktivt ämne.

Bruksanvisning:

Diminfektion: Det skall används 1 ltr.  BENCACIDE+®koncentrat till ca. 450 m3. Rekommenderad lösning är 1 del BENCACIDE+® till 2 delar vatten. Vid luftfuktighet under 70% tillsätts extra vatten. Efter diminfektion utluftning i ca. 8-10 timmar.

Sprutinfektion: Spruta eller högtryckstvätt (lågt tryck) är väl lämpade för applicering.(Se till att träffa överallt på ytorna). Det är viktigt, att ytorna är fuktiga. Vid plana ytor används ca.10 liter lösning per ca. 75 m2. Vid ojämna ytor används ca. 10 liter lösning till ca. 40 m2. Lösning vid sprutinfektion är 1,5% ( 1,5 liter BENCACIDE+® till100 liter Vatten).Vid kraftigt angrepp av mikroorganismer rekommenderas en 3% lösning.

Kom ihåg grundlig rengöring med UNICIDE® rengöringsmedel för varje desinfektion.

Produktorientering:

BENCACIDE+® är snabbverkande och mycket bredverkande. BENCACIDE® rekommenderas till desinfektion av tomma byggnader m.m.

BENCACIDE+® är verksam mot bakterier, virus, sporer, svampar m.m. är effektivt vid temperaturer från 5º . BENCACIDE+® är inte korrosivt och missfärgar inte. Kom ihåg att tillsättning av en pH-regulator är nödvändigt.

 

Förpackning
25 liter© Biobasiq Sverige AB

Braxengränd 3   |   312 33 Laholm   |   Sverige